Sertailah Perjuangan Kami!

Taa'ruf LDP

Pengenalan LDP
Lajnah Dakwah Dan Penerangan atau singkatannya ‘LDP’ merupakan satu badan dakwah yang dibentuk dibawah Biro Latihan Dan Pembangunan (LPS) di Kolej Harun Aminurrashid, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ia membantu dalam melancarkan program berbentuk kerohanian yang dijalankan di kolej. LDP juga berperanan dalam menyebarkan risalah atau bahan ilmiah bagi misi dakwah untuk mengembalikan fikrah mahasiswa / mahasiswi kepada fikrah islam yang sebenar.


Cogan Kata LDPTarbiah Mahasiswa/Mahasiswi Kearah Kehidupan Islam

Tarbiah adalah suatu proses penyiapan manusia yang soleh, yakni agar tercipta suatu keseimbangan dalam potensi, tujuan, ucapan, dan tindakannya secara keseluruhan.Tarbiah juga merupakan
1. Proses pengembangan dan bimbingan, meliputi jasad, akal, dan jiwa, yang dilakukan secara berkelanjutan


2. Kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian, bijak, dan menyenangkan (tidak membosankan).


3. Menyempurnakan fitrah kemanusiaan, memberi kesenangan dan kemuliaan tanpa batas sesuai syariat ALLAH SWT.


4. Proses yang dilakukan dengan pengaturan yang bijak dan dilaksanakan secara bertahap dari yang mudah kepada yang sulit.


5. Mendidik melalui penyampaian ilmu, menggunakan kaedah yang mudah diterima sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.


6. Kegiatan yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, dan perasaan memiliki. 


LDP sentiasa bergerak seiring dengan cogan kata yang berfokuskan pembentukan cara hidup serta fikrah mahasiswa/mahasiswi ke arah islam yang sejagat (ad-deen)

No comments:

Post a Comment

Jom Ziarah

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...